Rahvusarhiiv

Ava otsing

Georges Frédéric Parrot’ prantsuse nimest, päritolust ja retoorikast: rektori tervituskõne keisrile ja selle lausumiskontekstid

Autorid:Käsper, Marge / Tohvri, Epi

Number: 2015, 1