Rahvusarhiiv

Ava otsing

“… mugavamaid teid, kui nüüd linnade vahel tarvitatakse, on vaevalt leida…”. Postirevisjon Eesti- ja Liivimaal 1687/88. aastal

Autor:Küng, Enn

Number: 2005, 4