Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ajakirja Tuna 2019. aasta 2. ja 3. number

Ajakirja Tuna 2019. aasta suvise numbri kõrval on äsja trükivalgust näinud ka sügisene ehk aasta kolmas number. Suvise Tuna, nr 2/2019 veergudelt leiab lugeja Ilmar Vene essee kristluse ja paganluse vastandumisest Lääne-Euroopa kultuuriruumis alates 529. aastast kaasajani, Erki Russowi täiendatud käsitluse Tallinna lätetest, Merili Metsvahi ülevaate Adam Petersoni poliitilisest tegevusest 1860. aastate Liivimaal, Kadi Küngi historiograafilised märkused 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse nominaal- ja reaalpalkade uurimisel ning Ago Pajuri lisanduste jätku eesti rahvusväeosade Haapsalu perioodile. Lisaks leidub samas numbris allikakäsitlus sõjakontrollpunktidest Vabadussõja ajal ning Marie Tammani ja Peeter Reisiku kirjavahetus 1908. aastast.

Tuna nr 3 hõlmab Toomas Hiio esseed Eestiga haakuvaist teistestki olulistest juubeleist Eesti Vabariigi 100. ja Taani lipu 800. sünnipäeva kõrval, Marten Seppeli uurimust mõisakohtutest rootsiaegsel Eesti- ja Liivimaal, Teele Saare analüüsi reisilaevaliiklusest Tallinnas 1837–1860, Aivar Jürgensoni käsitlust Abhaasia eestlaste süüdistamisest Eesti kasuks spioneerimises suure terrori aastail 1937–1938, Jüri Kivimäe ülevaadet Paul Johanseni tegevusest 1939. aastal ning Peeter Kaasiku uurimistööd ametiühingutest kui kommunistliku partei paremast käest. Huvipakkuvad dokumendileiud haaravad Aleksander Pääsukese Vabadussõja-mälestuste lugu, nagu ka Karl Ristikivi ja Kalju Kirde kirjavahetust Janika Kronbergi kommentaaridega.

Ajakirja mõlemas numbris on avastamisväärset nii varia ja arvustuse rubriigis kui ka fotonurgas. Tuna nr 2/2019 ja nr 3/2019 on kättesaadavad meie veebipoest, sisukorrad Tuna veebilehelt, kust avaneb vaba ligipääs ajakirja igale artiklile aastatest 1998–2017. Ladusat lugemist!