Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ajalookirjanduse aastapreemia ja Tuna artiklipreemia

Alates 1995. aastast väljaantavale ajalookirjanduse aastapreemiale esitati tänavu 2019. aastal ilmunud teoste seast 17 väljapaistvat trükist, sh koguteosed, artiklite kogumikud ja monograafiad. 17. augustil Haapsalu lossihoovis välja kuulutatud aastapreemia pälvis Epi Tohvri monograafia “Georges Frédéric Parrot: Tartu Keiserliku Ülikooli esimene rektor” eest (Tartu Ülikooli Kirjastus). Lisalugemist leiab ERRi teatest ja Lääne Elu artiklist, varasemate laureaatide nimekirja ja preemia väljaandjatega saab tutvuda arhiivi veebilehel.

2019. aasta ajakirja Tuna artiklipreemia laureaadid on Allan Puur ja Mark Gortfelder artikliga “Demograafiline nüüdisajastumine Eestis: 1850–1899 sündinud naiste emaduslugude analüüs”, ilmudes 2019. aasta 1. numbris. Ajakirja Tuna varasemate artiklite ja hiljutiste numbrite sisukordadega saab tutvuda Tuna veebilehel.

Palju õnne preemia laureaatidele ja tulemusrohket jätku igale eesti ajalooteadusesse panustajale!