Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ajalookirjanduse aastapreemia ja Tuna artiklipreemia

Alates 1995. aastast väljaantava ajalookirjanduse aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid ja hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu. 2017. aastal ilmunud teoste seast esitati aastapreemiale 17 väljapaistvat trükist, sh koguteoseid, artiklite kogumikke, monograafiaid ja doktoritöid. 8. juunil Pärnu Muuseumis välja kuulutatud aastapreemia pälvis professor Jüri Kivimäe monograafia “Rektor Hans Kruus” (Aasta Raamat OÜ, 2017). Varasemate laureaatide nimekirja ja preemia väljaandjatega saab tutvuda siin.

2017. aasta ajakirja Tuna artiklipreemia laureaat on Valdur Ohmann artikli “Hispaania kodusõjas (1936–1939) osalenud eestlaste arv” eest, ilmudes 2017. aasta 1. numbris. Ajakirja Tuna varasemate artiklite ja hiljutiste numbrite sisukordadega saab tutvuda Tuna veebilehel.

Palju õnne preemia laureaatidele ja viljakat jätku igale eesti ajalooteadusesse panustajale!