Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Arhivaalide mikro- ja makromaailma tutvustav näitus Tartus 6. juunini

Ootame huvilisi külastama vastset näitust “Arhivaalide mikro- ja makromaailm konservaatori pilgu läbi” Rahvusarhiivi peahoones Tartus, Nooruse 3.

Millest on tehtud arhivaalid? Millised on need arhivaalide koostismaterjalid, mida igapäevaselt hoiavad käes nii arhivaarid, konservaatorid kui ka uurijad? Millist infot sisaldab üks dokument peale olulise sisulise teksti? Keegi on valmistanud paberi, tindi, köitnud raamatu, kirjutanud dokumendi, hoidnud seda erinevates tingimustes, dokumendile on oma lisa andnud hallitus, putukad või tolm. Pärast arhiivi jõudmist on
dokumendiga tegelenud arhivaarid, konservaatorid, digiteerijad, säilitajad ja vajadusel materjaliteadlased. Faktorite hulk, mis arhivaali koostist või väljanägemist mõjutada võib, on suur.

Väljapanek tutvustab, millise pilgu läbi näevad arhivaale konservaatorid ja säilitajad ning kuidas on nende töö mõjutanud arhivaalide elukäiku läbi aja. Arhiivis leidub kõige rohkem paberarhivaale ja seetõttu on ka näitusel pearõhk paberil ja tindil, nende koostisel ja valmistamisel, aga ka konserveerimisel, digimiseks ettevalmistamisel ja säilitamisel.

Näitusel on väljas kuus vitriini, mis kajastavad eri teemasid: 1) Paber, selle koostis ja tootmine Eestis; 2) Tindid, nende koostis ja valmistamine Eestis; 3) Kopeerraamatud; 4) Arhivaalidega tehtud uuringud; 5) Konserveerimine. Parandusmaterjalid läbi aja; 6) Vallavalitsuste arhivaalide ettevalmistamine digimiseks.

Huvilistel on võimalik tutvuda ka konserveerimisalaste lisamaterjalidega:
konserveerimisprotokollidega ja tudengite lõputöödega digimiseks
ettevalmistamise teemal.

NB! Näituse koostaja Jaan Lehtaru viib läbi giidituuri 5. juunil kell 16. Näitus on külastuseks avatud 6. juunini igal tööpäeval kell 8–19 ja laupäeviti kell 10–15 Nooruse 3. Kõik huvilised on väga oodatud!