Rahvusarhiiv

Ava otsing

E-kursus “Dokumendi ja arhiivihaldus infoajastul”

Taaskord on võimalus osaleda Tartu Ülikooli ja Rahvusarhiivi koostöös loodud täielikult veebipõhisel kursusel „Dokumendi- ja arhiivihaldus infoajastul“, mille eesmärk on toetada organisatsiooni paremat toimimist dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonnas. E-kursus võimaldab osalejatel läbida materjali soovitud ajal, kohas ja viisil, see on väga mugav õppimisviis. Tagasiside on kursusele olnud positiivne. Dokumendihalduse, asjaajamisega seotud töötajad ja arhivaarid saavad laia ülevaate teemavaldkonnast (sh käsitletakse ka audiovisuaalmaterjalidega (heli, video, foto) seonduvat).

Osalema oodatakse:

 • asjaajajaid, sekretäre
 • dokumendihaldureid ja dokumendihaldusega seotud teisi töötajaid
 • dokumendihalduse juhte
 •  arhivaare
 • infotehnoloogia spetsialiste

Kursusel leiavad käsitlemist järgmised teemad:

 • digitaalse dokumendihalduse töövahendid
 • dokumentide seotus asutuse tööprotsessidega
 • dokumentide liigitamine ja arhiivi moodustamine
 • süsteemid ja metaandmed dokumentide haldamiseks
 • dokumentide üle arvestuse pidamine, nende hoid ja säilitamine asutuses
 • dokumentide digiteerimine kasutamise ja säilitamise parandamiseks
 • andmekogud ja audiovisuaalne aines asutuse inforessursina
 • dokumentide eraldamine ja üleandmine

Kasulikku infot jagatakse veel teistelgi dokumendi- ja arhiivihaldusega seotud teemadel (sh õigusaktid).

Kursuse kestvus: november 2018 kuni märts 2019. Kursuse maht 104 tundi (4EAP).

Täpsem info ja registreerimine kuni 31. oktoobrini Tartu Ülikooli täiendusõppe e-kursuste rubriigis – Dokumendi- ja arhiivihaldus infoajastul. Kokkuleppel saab kursusega liituda ka veidi hiljem.

Kursuse sisu kohta võib lisainfot küsida ka Rahvusarhiivist: Sigrit.Mahla@ra.ee, 738 7509.

Kõik huvilised on oodatud!