Rahvusarhiiv

Ava otsing

EELK ja Rahvusarhiivi koostööpäev avaliku loenguga 9. novembril

Neljapäeval, 9. novembril kell 11–13 tutvustab Rahvusarhiiv pikaajalise koostöö tulemusi Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi ja kogudustega arhiivi peahoones Tartus Nooruse 3.

Eesti luteriusu kirikute kogudustes asuvad avalikkusele suurt huvi pakkuvad pereloolised allikad, peamiselt kirikuraamatud 19. sajandi lõpust ja 20. sajandi esimesest poolest. Eesti ajaloos ja kultuuriloos oluliste dokumentide säilitamine ja kättesaadavaks tegemine on Rahvusarhiivi prioriteet. Kuivõrd kogudustel reeglina puuduvad vahendid ainese püsivaks säilitamiseks ja digiteerimiseks, on ladus koostöö kiriku ja arhiivi vahel ühiskonnale hindamatu väärtusega. 2006. aastal EELK Konsistooriumi ja Rahvusarhiivi vahel sõlmitud koostöölepingu üks olulisemaid punkte oli parema juurdepääsu ja kasutamise võimaldamine EELK kogudustes olevatele pereloolistele arhivaalidele. Järgnes 2008. aastal sõlmitud lepe, mille alusel mikrofilmis Rahvusarhiiv kogudustes leiduvad pereloolised allikad ja võimaldas neile tasuta ligipääsu Rahvusarhiivi veebikeskkonnas Saaga.

Mikrofilmimist alustati 2008. aastal Tartumaa kogudustest ja lõpetati 2017. aastal Virumaa kogudustega. Töö käigus transporditi kirikuraamatud Rahvusarhiivi Tartus, kus need kirjeldati, vajadusel konserveeriti ning seejärel mikrofilmiti ja digiteeriti. Korrastatud kirikuraamatud tagastati kogudustele, Rahvusarhiivile jäid tagatiskoopiad mikrofilmide näol. Rahvusarhiivi arhivaarid ja konservaatorid külastasid aastate jooksul igat Eesti luteriusu kiriku praostkonda. Töö tulemusena on avalikkusele loodud juurdepääs ligikaudu 2500 unikaalse arhivaali kasutamiseks.

9. novembri koostööpäeval tutvustavad kogudustes leiduvate kirikuraamatute kättesaadavaks tegemise protsessi teetähiseid EELK Konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts, Rahvusarhiivi arhivaarid Lea Teedema ja Ave Märjama ning konserveerimisvaldkonna juht Jaan Lehtaru. Päeva avasõnad ütleb riigiarhivaar Priit Pirsko ja lõppsõnad peapiiskop Urmas Viilma.

Sama päeva pärastlõunal, algusega kell 15.30 tähistame avaliku loenguga reformatsiooni 500. aastapäeva. Teoloogiadoktor Peeter Roosimaa loengu teema on “Reformatsiooni mõju maarahvale: Uue Testamendi eestikeelsete tõlgete saamisest ja tõlkimise probleemidest”. Sõnavõtt on ühtaegu tänulik meenutus meie kirjakeele arendajatest ja tõlkijatest ning vaatluse alla tuleb Uue Testamendi esimeste eestikeelsete tõlgete saamislugu koos sõnumi tõlkimise, s.h Uue Testamendi eesti keelde tõlkimise sõlmküsimustega. Avalikule loengule lisaks on igal huvilisel võimalik vaadata Rahvusarhiivi kogudes leiduvaid Uue Testamendi tõlkeid ja Martin Lutheri kirja 1540. aastast.

Koostööpäev on kõigile avatud, ootame rohkelt kiriku- ja pereloohuvilisi!