Rahvusarhiiv

Ava otsing

Eesti rahvusatlase esitlus Rahvusarhiivis Tartus 19. novembril

19. novembril esitletakse esimest Eesti rahvusatlast Tartus Rahvusarhiivi ruumes. Esitlusel näidatakse ka atlase ühe unikaalsema kaardi originaali: 1920. aastal ilmunud „Laidoneri“ Eesti kaarti, mille abil tutvustati maailmale noore vabariigi paiknemist ja piire. Rahvusatlase esmaesitlus ja kaardinäituse avamine toimus 12. novembril Rahvusraamatukogus.

Kui rahvusraamatukogu temaatilisel näitusel saab tutvuda atlases kajastatud kaartide suuremõõtmeliste reproduktsioonidega, siis rahvusatlase esitlusel Tartus on võimalus vaadata 1920. aastal ilmunud „Laidoneri“ Eesti kaarti ehk Eesti riigi kartograafilist iseseisvusdeklaratsiooni. Kaardiga sooviti maailmale näidata noore riigi paiknemist koos mere- ja maismaapiiridega, kaardi muudab aga haruldaseks selle servadele hariliku pliiatsiga kirjutatud Johan Laidoneri omakäelised märkused.

Rahvusatlas on valminud Tartu Ülikooli geograafide ja Regio kaardimeistrite koostöös. Atlases on ligikaudu 500 ajaloolist ja tänapäevast kaarti, mis tutvustavad Eesti loodust, kultuuri, ajalugu ja eluolu. Kaardid on koondatud 36 teemapeatükiks, milles käsitletakse muu hulgas Eesti piiri kujunemist, kliimat, eestlaste päritolu, haridust, rahvaluulet ja religiooni.

Eesti rahvusatlast esitletakse 19. novembril kell 17 Rahvusarhiivis Tartus, Nooruse 3.

Rahvusatlase tutvustamist Tartus juhib EV100 juhtrühma liige Toomas Kiho, sõna võtavad riigiarhivaar Priit Pirsko, Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja rahvusatlase koostaja Taavi Pae.

Esitlus on vaba sissepääsuga, iga huviline on lahkelt oodatud. Esitlusel on võimalus rahvusatlast osta.

1920. aasta Eesti kaardi originaali saab vaadata Rahvusarhiivis üksnes esitlusnädalal 20.–22. novembril kell 9–19 ja 23. novembril kell 10–15.

Lisateave: Taavi Pae, TÜ Eesti geograafia dotsent, rahvusatlase koostaja, 5561 3338, taavi.pae@ut.ee.