Rahvusarhiiv

Ava otsing

Filmiarhiiv kinnitati Rahvusvahelise Filmiarhiivide Föderatsiooni täisliikmeks

22. aprillil toimunud Rahvusvahelise Filmiarhiivide Föderatsiooni üldkogu kinnitas Rahvusarhiivi filmiarhiivi absoluutse häälteenamusega oma täisliikmeks.

Rahvusvaheline Filmiarhiivide Föderatsioon (Fédération internationale des archives du film / International Federation of Film Archives, FIAF) asutati 17. juunil 1938. Ühenduse ellukutsujad olid New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseum, Cinémathèque française, Ühendkuningriigi riiklik filmiarhiiv ja Saksamaa filmiarhiiv. FIAFi missioon on algusest peale olnud nii filmipärandi kogumine ja säilitamine kui ka selle vaatajate ette toomine ja uurimine. Tänase seisuga on FIAFil 93 täis- ja 79 assotsieerunud liiget kõigist maailmajagudest.

Alates 2008. aastast oli Rahvusarhiivi filmiarhiiv osalise hääleõigusega assotsieerunud liikme staatuses, täisliikmelisus annab edaspidi võimaluse rääkida senisest suuremal määral kaasa selle üleilmse ja kahtlemata kõige tähtsama filmiarhiive ühendava organisatsiooni otsustes ja tegevustes. Üksiti on täisliikme staatus suur kollegiaalne tunnustus, kuivõrd selle pälvimiseks tuleb veenvalt tõestada, et liikmeks pürgiv asutus suudab edukalt toime tulla filmipärandi säilimiseks ja avalikkuse ees hoidmiseks vajaliku pika, keeruka ja mitmes mõttes ressursimahuka tööahelaga – nii kogumise, kogude nõuetekohase hoidmise kui ka nende (asja)tundliku digiteerimise ja kureerimisega.

Eestis sai filmide riikliku säilitamise traditsioon alguse juba 1937. aastal. Alates 1999. aastast kuulub filmiarhiiv Rahvusarhiivi koosseisu, tagades Eesti filmi-, foto- ja helipärandi säilimise ja kasutamise üle aegade.