Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ilmus ajakiri Tuna 2/2020

Kultuuri- ja ajaloosõpradele pakub ajakirja Tuna 2. number ohtralt lugemist. Essee rubriigis arutleb Jüri Kivimäe katku tähenduse üle 14.–16. sajandi epideemiate kajastuste põhjal. Käsitluste sarjas vaatleb Marten Seppel talurahva suremuse põhjuseid Eesti- ja Liivimaal Suure näljahäda ajal, Mihkel Truman avab Eesti arhiivinduse algusaegu seoses Arno Rafael Cederbergi rolliga ja Triin Tark analüüsib segaperede järglaste rahvuse dokumenteerimist 1941. aasta järelümberasujate andmete põhjal.

Lisaks saab dokumentide toel lisateavet Maksim Litvinovi ja William Tomingase tegevusest kahes Tartu rahuläbirääkimiste eellooga seotud küsimuses, mahavaikitud sõjatemaatika käsitlusest Eesti kunstiajaloos Vabadussõja kajastamise kontekstis ja August Jakobsoni kirjadest Nikolai Karotammele aastail 1941–1942. Kultuuriloolise arhiivi veergudel avaneb Lui Oleski ja Minni Kurs-Oleski kirjavahetus. Samuti väärivad tutvumist ülevaated nii arvustuste ja varia rubriigis kui ka fotonurk Viljandi(maa) jäädvustustega.

Värske Tuna on kättesaadav Rahvusarhiivi veebipoest ning Tallinna ja Tartu esindustest. Ajakirja varasemate artiklitega saab tutvuda Tuna veebilehe vahendusel. Sisukat lugemist!