Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ilmus ajakirja Tuna nr 4/2017

Ajakirja Tuna 2017. aasta viimase numbri avab Ilmar Vene essee vägivalla dialektikast, briljantne lugemine igale poliitilise filosoofia hindajale. Käsitluste rubriigis uurib Inna Põltsam-Jürjo seapidamist ja sealiha toiduks tarvitamist Eestis 13.–16. sajandil, Enn Küng kirjutab Tallinna majanduslikust olukorrast 1620.–1630. aastatel, Valdur Ohmann analüüsib kunstnik Nikolai Kalmakovi loomepärandit, Kai Tafenau ja Aivar Põldvee vaatlevad Emanuel Regeri 1708. aastast pärinevaid nn mälestusi Liivimaa kooliasjandusest ning Toomas Karjahärm kajastab historiograafiliste märkmete ja mälestustena kolme aastapäeva 1987–1988.

Tuna teistes teemalõikudes jätkub kolmanda osana Jaan Krossi kirjavahetuse kajastamine Alma Vaarmani ja Huko Lumetiga Jaan Unduski sulest, Tiina Saluvere käsitleb Lea Tormise kirjavahetust Merle Karusooga Voldemar Panso päevikute avaldamise asjus ning fotonurgast saab lugeja pildilise ülevaate 1917. aasta sündmuste tähistamisest Eesti ajaloos.

Tuna kahe viimase aastakäigu sisukorrad on leitavad ajakirja veebilehelt ja värsket numbrit saab soetada Rahvusarhiivi veebipoest. Head tutvumist ja lugemist!