Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ilmus ajakirja Tuna number 1/2017

2017. aasta Tuna avanumbri avavad Linda Kaljundi ja Ulrike Plath esseega Eesti ajalookirjutuse põimitud perspektiivist. Järgneb neli süvakäsitlust: Liivimaa varase reformatsiooniloo uuest allikast jutlustaja Johannes Blocki Tartu-perioodi raamatukogu põhjal (Jürgen Geiß), küüditamise sõna eesti keelde jõudmisest (Aivar Niglas), rahvastiku registreerimisest Eestis 1. detsembril 1941 (Veiko Berendsen, Margus Maiste) ning „kurnajate” ja „rahvavaenlaste” perekonnaliikmetest Nõukogude võimu kammitsais (Eli Pilve).

Dokumendi rubriigis vaatleb Valdur Ohmann eestlaste arvu Hispaania kodusõjas, Tiit Noormets käsitleb Mihkel Havi metsavendade salga langemist 1949. aastal ning filmiarhiivi fotonurk viib lugeja Saksa aega ehk arhiivikeeli varem salajases S-fondis hoitud fotode juurde.

Traditsiooniliselt on Tuna kaante vahele mahtunud sissevaade kultuuriloolisesse arhiivi, kajastades sel korral 1. mai ja Oktoobrirevolutsiooni paraade sõjajärgseil aastail, ning rida arvustusi koos ülevaadetega ajalooradadel toimunust.

Ajakirja viimast numbrit, nagu ka varasemaid väljaandeid on kõige hõlpsam soetada meie veebipoe kaudu. Kuni 2015. aasta lõpuni ilmunud numbrid on kättesaadavad ka elektroonselt siitsamast veebist. Head lugemist!