Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ilmus rikkalikule allikbaasile tuginev publikatsioon „Vald. Talurahva omavalitsus 1866–1918“

Rahvusarhiivi värske allikapublikatsiooni „Vald. Talurahva omavalitsus 1866–1918“ eesmärk on tutvustada laiemale lugejaskonnale arhiivis säilitatavaid valladokumente, et näidata nende laiahaardelisust ja sel moel avardada nende kasutamise võimalusi.

1866. aasta vallareform oli oluline samm kogukondade iseseisvumise teel. Vallaomavalitsuste ja vallakohtute loomisega üritati emantsipeeruv talupoegkond sobitada Balti erikorra sajanditepikkuse seisusliku ja õigusliku traditsiooniga. Vallavalitsuste ja -kohtute sisseseadmisega kaasnesid uued ülesanded ja talupojad pidid omandama uusi oskusi. Otsuste tegemine kogukonna asjades tõi kaasa talupoegade nii vaimse ja haridusliku taseme kui ka eneseteadvuse tõusu.

Kogumikus avaldatud dokumendid on pärit Eesti eri piirkondadest ja eriaastakümnetest, et esile tuua piirkondlikke erinevusi ja näidata toimunud muutusi. Seejuures ei ole siiski püritud kõikide valdade esindatuse poole, sest määravamaks on peetud lugu, mis allikmaterjalis kajastub. Võimaluse korral on välja valitud sellised dokumendid, millest ilmneb, kuidas inimesed mõtlesid, millised olid nende tegutsemise motiivid ja vastuvõetud otsuste tagamaad. Samal ajal nõuab see lugejalt ka allikakriitilist suhtumist ja üldisema ajaloopildi tundmist — valitud tekstid ei peegelda talurahva elu kogu selle mitmekülgsuses, vaid ainult seda osa, mis oli seotud vallaorganite tegevuse, kontrolli või kinnitusega. Tuleb arvesse võtta, et dokumentides kajastuvad eelkõige tolleaegse elu negatiivsed küljed.

Publikatsioon koostaja on Ülle Tarkiainen. Trükist saab soetada veebipoest ja Nooruse 3 müügiletist Tartus. Asjalikku lugemist!