Rahvusarhiiv

Ava otsing

Aet Tran-Tõnissoo

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar

Tel: 693 8652
E-mail: Aet.Tonissoo[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu-arhiivindus
Haridustase: Kõrgem