Rahvusarhiiv

Ava otsing

Andres Ojamaa

Tartu kasutusosakond
Arhivaar (Valgas)

Tel: 766 8870
E-mail: Andres.Ojamaa[at]ra.ee

Tööülesanded

Päringutele vastamine
Tööjuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgem