Rahvusarhiiv

Ava otsing

Evelin Selvet

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar

Tel: 6938052
E-mail: Evelin.Selvet[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Infoteadus
Haridustase: Kõrgem