Rahvusarhiiv

Ava otsing

Kristiina Pikkoja

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar-inspektor

Tel: 693 8021
E-mail: Kristiina.Pikkoja[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Eesti keel ja kirjandus
Haridustase: Kõrgem