Rahvusarhiiv

Ava otsing

Liina Lõhmus

Tartu kasutusosakond
Arhivaar

Tel: 738 7556
E-mail: Liina.Lohmus[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgem