Rahvusarhiiv

Ava otsing

Liina Püttsepp

Tartu kasutusosakond
Arhivaar

Tel: 738 7568
E-mail: Liina.Pyttsepp[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgem