Rahvusarhiiv

Ava otsing

Liisi Pabstel

Tartu kasutusosakond
Arhiivipedagoog

Tel: 738 7582
E-mail: liisi.pabstel[at]ra.ee

Tööülesanded

arhiivi tutvustamine ja arhiivipedagoogiliste tegevuste arendamine ning läbiviimine.

Ametijuhend

Haridus

Eriala: kunstiajalugu
Haridustase: magister