Rahvusarhiiv

Ava otsing

Peeter Väljas

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar

Tel: 693 8008
E-mail: Peeter.Valjas[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgem