Rahvusarhiiv

Ava otsing

Sigrid Holter

Tallinna kogumisosakond
Arhivaar-inspektor

Tel: 58878402
E-mail: Sigrid.Holter[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Ajalugu
Haridustase: Kõrgharidus