Rahvusarhiiv

Ava otsing

Ülle Mägin

Digitaalarhiiv
Arhivaar

Tel: 578 80738
E-mail: Ylle.Magin[at]ra.ee

Tööülesanded

Ametijuhend

Haridus

Eriala: Põllumajanduse raamatupidamine
Haridustase: Kõrgem