Liigu põhisisu juurde
Tagasi

“Leida Laius 101 – väärtustamisest ja võimestamisest” seminaripäev Filmimuuseumis 26. märtsil

Teisipäeval, 26. märtsil toimub Filmimuuseumis muuseumi ja Rahvusarhiivi filmiarhiivi korraldatav seminaripäev “Leida Laius 101 – väärtustamisest ja võimestamisest”.

Leida Laiuse 101. sünniaastapäeval toimuval seminaripäeval pööratakse tähelepanu nii tema loomingule ja pärandile ning selle käsitlemisele ja mõtestamisele tänapäeval kui ka avatakse diskussioon tänase olukorra ja võimaluste üle Eesti filmimaastikul. Seminaripäeva fookuseks on mitmekesise filmivaldkonna ja filmiloomingu võimestamine ning filmipärandi väärtustamine.

“Möödunud, Leida Laiuse 100. juubeliaastal tõsteti erinevate institutsioonide koostöös tema pärandit esile nii kodu- kui ka välismaal, mis andis ainest aruteludeks nii filmipärandi kui ka Laiuse loometööst inspireerituna kaasaja filmitööstuse ja -loome mõtestamisel. Laiuse 101. sünniaastapäeval kutsume filmivaldkonna erinevad osalised seminaripäevale, et koondada need arutelud terviklikuks vaateks filmimaastikule ning tõmmata nii joon alla Laiuse juubeliaastale,” sõnas Rahvusarhiivi filmiarhiivi kuraator Kati Vuks.

Seminaril esinevad ettekannetega TLÜ BFMi filmikunsti dotsent, filmioperaator, stsenarist ja režissöör Elen Lotman, kes vaatleb soolise jaotuse eripärasid filmitööstuses läbi filmitegija ja õppejõu pilgu ning TLÜ BFMi vanemteadur Vejune Zemaityte, kelle ettekanne võrdleb suurandmetele tuginedes filmitööstuse juhtimisstruktuure Balti riikides ja Põhjamaades.

Paneelvestlustes osalevad režissöörid, produtsendid, filmivaldkonna institutsioonide ja mäluasutuste esindajad ja filmikriitikud. Arutelude teemadeks on mitmekesine filmitööstus ja -loome, filmipärand ning filmikriitika. 

“Laiuse rikkalik loomepärand käsitleb inimeseks olemist erinevates sotsiaalsetes, majanduslikes ja piirkondlikes kontekstides, tuues esile mitmekülgsete tegelaste lugusid. Arutame seminaripäeval, kuivõrd mitmekesine on tänapäevane filmimaastik nii võimaluste kui ka räägitud lugude poolest, haakudes viimaste aastate diskussioonidega võrdsusest, kaasatusest ja mitmekesisusest filmitööstuses,” võttis kokku seminaripäeva kaaskorraldaja Ajaloomuuseumi filmivaldkonna teadur-kuraator Sten Kauber. 

Seminaripäev on lõppakordiks Ajaloomuuseumi Filmimuuseumi ja Rahvusarhiivi filmiarhiivi koostöös valminud näitusele “Leida Laius. Lõpetamata naeratus”, mis on avatud Filmimuuseumis kuni 31. märtsini. 

Seminaripäeva kava:

9:30 Tervituskohv 

10:00-11:45 Seminaripäeva avasõnad

Kati Vuks, Rahvusarhiivi filmiarhiivi arhivaar-kuraator
Maarja Hindoalla, Rahvusarhiivi filmiarhiivi kogumise ja kasutamise valdkonnajuht
Sten Kauber, Eesti Ajaloomuuseumi filmivaldkonna teadur-kuraator

Ettekanne: “Soolise jaotuse eripärad filmitööstuses – filmitegija ja õppejõu vaade”
Elen Lotman, TLÜ BFMi filmikunsti dotsent, filmioperaator, stsenarist ja režissöör

Ettekanne (inglise keeles): “Gender (Im)Balance in Film Industry Leadership: A Comparison between Baltic States and Nordic Countries”/“Sooline (eba)tasakaal filmitööstuse juhtimises: Balti riikide ja Põhjamaade võrdlus”
Vejune Zemaityte, TLÜ BFMi vanemteadur

11:45-12:15 kohvipaus

12:15-13:45  Filmitööstuse paneelvestlus.

Osalejad: Aet Laigu, Marta Pulk, Katariina Aule, Liina Triškina-Vanhatalo, Vladimir Loginov, Tõnis Pill ja Edith Sepp. Moderaator: Kaspar Viilup.
Filmitööstuse paneeli fookuseks on arutada, kas ja kuidas on tagatud võrdsed võimalused filmitegijatele tänapäeva filmimaastikul ning kuidas erinevad filmitööstuse osapooled (filmitegijad ja avalike institutsioonide esindajad) mõtestavad seda, kuidas praegune Eesti film väärtustab ja võimestab mitmekesist filmiloomet. 

13:45-14:30 lõuna

14:30-16:30 Filmipärandi paneelvestlus.
Osalejad: Eva Näripea, Sten Kauber, Rain Põdra ja Katrin Rajasaare. Moderaator: Tõnu Karjatse.
Leida Laius 100 juubeliaasta tõi ilmekalt esile erinevate asutuste rollid filmipärandi populariseerimisel ja väärtustamisel. Paneelis arutame, mida teha filmipärandiga tänapäeva digitaliseerunud ja võrgustunud maailmas, mida iseloomustavad sellised mõisted nagu kogemus- ja tähelepanumajandus.

Filmikriitika paneelvestlus.
Osalejad: Jaak Lõhmus, Annika Koppel, Tõnu Karjatse, Kaspar Viilup ja Silver Õun. Moderaator: Karlo Funk.
Kuidas on filmikriitika roll ja funktsioon ajas muutunud? Kuidas hindavad kriitikud filmikriitika väärtust ja tähendust tänapäeval nii kriitika viljelemise võimaluste, lugejate huvide ja praktikate kui ka filmipärandi vaatenurkadest?

16:30 Seminaripäeva kokkuvõte.