Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Mati Lauri raamatu „Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal“ esitlus Tartus

14. veebruaril kell 16 toimub Rahvusarhiivis Tartus (Nooruse 3) Mati Lauri raamatu „Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal“ esitlus. Raamatu teemadel vestlevad TÜ professor Mati Laur ja TLÜ dotsent Kaarel Vanamölder.

Eestlaste ajalooteadvusesse on 18. sajand jäädvustunud „vanale heale Rootsi ajale“ järgnenud halli ajajärguna, kus talupoeg ägas koormiste all ja käis mõisatallis peksukaristust saamas. Sellist üldistust on toetanud senine ajalookirjutus, kujutades tolleaegseid eestlasi kollektiivse talurahvana, kelle eraelu on käsitletud vaid sotsiaalmajanduslikust ja demograafilisest vaatenurgast.

Tartu Ülikooli uusaja professori Mati Lauri värske monograafia “Talurahva seksuaalkäitumine 18. sajandi Liivimaal” heidab valgust sellele aja inimeste elule ja ja paarisuhetele, tuues kohtudokumentides talletunu põhjal koos nimede ja lugudega lugeja ette 18. sajandi eestlaste privaatsfääri nende moraali ja tavasid ilmestama. Keskendudes Liivimaa talurahvale, heidab uurimus aeg-ajalt pilgu ka põhjaeestlastele ning Läti aladele tavadele ja kõrvutab siinset Euroopa kombestikuga.

Teos pakub terviklikku ülevaadet tolleaegsete eestlaste seksuaalkäitumisest, alustades normi seadvatest kiriku seisukohtadest abielule ja seksuaalsuhetele ning toob läbi kogu seksuaalsusega seonduva teemaderingi liikudes välja tegelikud, kiriku ettekirjutustest tihti hälbivad praktikad: antakse ülevaade noorte omavahelistest suhtetest ja seksuaalelu algusest, neitsilikkuse ja pulmaöö rollist abiellumisel, abielukohustuse täitmisest, rasedusest, sünnitusest ja vallasemadusest, lahutustest ja taasabiellumistest. Lisaks leiab kajastamist ka seksuaalelu tumedam pool: üleastumised, vägivald ja loomuvastased seksuaalteod 18. sajandi Liivimaal.

Raamatut saab soetada esitlusel, Rahvusarhiivi veebipoest või Tartu ja Tallinna esindustest.