Rahvusarhiiv

Ava otsing

Muuseumide pereloolised materjalid jõudsid Rahvusarhiivi veebikeskkonda Saaga

Rahvusarhiivi digiteeritud allikate keskkonnas Saaga on nüüd leitav valik Saaremaa Muuseumi ja SA Virumaa Muuseumid pereloolisi allikaid 18.–20. sajandist. Huvilised saavad tutvuda kirikuraamatute, vallaelanike nimekirjade ja vallakohtute protokolliraamatutega. Edaspidi jõuavad Saagasse ka Valga Muuseumis hoiul olevad kirikuraamatud.

Saaga on digiteeritud arhiiviallikaid koondav veebikeskkond, mis võimaldab kõigil huvilistel tutvuda enimkasutatavate ja huvipakkuvamate arhivaalide digiteeritud koopiatega. Lisaks Rahvusarhiivi kogudele koondatakse sinna ka teiste mäluasutuste teemakohaseid digiteeritud allikaid. Digiteeritud arhivaalide kogu täieneb iga päev, hetkel sisaldab see ligikaudu 21 miljonit digipilti.

Saagas leiduvate muuseumide ainesega on võimalik tutvuda ka muuseumide infosüsteemis MUIS.

Rahvusarhiiv vastutab Kultuuriministeeriumi tegevuskava „Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023“ raames dokumendipärandi digiteerimise eest.  Kultuuriministeeriumi kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava eesmärk on teha 2023. aastaks digitaalselt kättesaadavaks kolmandik meie mäluasutustes talletatavast kultuuripärandist ja uuendada mäluasutuste info hoidmise taristut.