Rahvusarhiiv

Ava otsing

Näitus “Akadeemiline naine” Tartus kuni 13. detsembrini

Rahvusarhiiv ja korporatsioon Filiae Patriae tähistavad rahvusülikooli 100. aastapäeva ühisnäitusega „Akadeemiline naine Tartu ülikoolis“. Üheksa portreeloo, kuue teema ja fotoalbumi kaudu tutvustatakse naiste teekonda akadeemilise kõrghariduse ja teaduse poole kuni teise maailmasõjani.

Naised said õiguse astuda täieõiguslike üliõpilastena Tartu ülikooli sammaste vahelt sisse 1915. aastal. Seni olid nad võinud sooritada ülikooli juures hambaarsti, ämmaemanda ja kodukooliõpetaja eksameid, 20. sajandi alguses juba külastada loenguid vabakuulajana või õppida Tartu eraülikoolides. Tartu ülikooli avamine rahvusülikoolina 1919. aastal avardas oluliselt naiste ligipääsu kõrgharidusele.

Portreelood kujutavad üheksat naist, kes olid omas ajas tähelepanuväärsed. Nende hulgas on esimene 19. sajandi alguses ülikooli juures hambaarsti eksamid sooritanud naine, kultuurihuviline, naiste õiguste edendaja, üliõpilasaktivist ja teised innustunud teadlased. Lugude kaudu saab heita pilgu naiste võimalustele omandada kõrgharidust ja osaleda üliõpilas- ja ühiskonnaelus.

Avalik arvamus ei soosinud alati naiste püüdeid end ka kodust väljaspool teostada, veel vähem naisüliõpilaste soovi organiseeruda meestega sarnasel moel. Ent juba 1911. aastal loodud Eesti Naisüliõpilaste Seltsile ja 1920. aastal asutatud esimesele naiskorporatsioonile Filiae Patriae järgnesid teised. 1940. aastal valiti naine esimest korda professoriks, selleks ajaks oli Tartu ülikoolist tulnud juba ridamisi magistri- ja doktorikraadiga naisi.

Teemadena kajastuvad näitusel perekonna toetuse olulisus õppima minemisel, kõrghariduse omandamise võimalused 20. sajandi alguses enne ülikoolis õppimiseks õiguse saamist, naisüliõpilastesse suhtumine, naisorganisatsioonide loomine, naiste edu neile sobimatuks peetud erialadel ning naisüliõpilaste toimetulek.

Väljapanekul on eksponeeritud unikaalsed originaaldokumendid Tartu ülikooli ajaloost.

Näitus „Akadeemiline naine“ valmis Rahvusarhiivi ja korporatsiooni Filiae Patriae koostöös, näituse kuraatorid on Janet Laidla, Liina Lõhmus ja Kadri Tooming, toimetaja Helina Tamman ning graafilise disaini teostaja EXPORABBIT. Väljapanek on avatud 1. oktoobrist 13. detsembrini Rahvusarhiivi peahoones Tartus Nooruse 3 esmaspäevast reedeni kell 9–19 ja laupäeviti kell 10–15.

Ootame arvukalt huvilisi!