Rahvusarhiiv

Ava otsing

Näitus „Jüri Uluots 130“ Rahvusarhiivi Madara uurimissaalis Tallinnas

 „Uluots on oma kirjutistega kehtestanud aatelise ja omakasupüüdmatu juriidilise ja riigimõtte niisuguse taseme, millest allpool ei tohiks Eesti riigi juhttegelased pärast teda enam ei mõtelda ega tegutseda.“

Jüri Adams, 2005

Jüri Uluots (1890–1945) oli õigusteadlane ja õppejõud, erinevates ametites ühiskonnategelane, poliitik ja riigimees. Iseseisvuse kaotanud Eestis sai temast omariikluse järjepidevuse kandja.

Ta oli üks terve plejaadi Eesti Vabariigi üles ehitanud väljapaistvate isikute seas. Tänapäevaks on ta taandunud küll vaid sageli õigusliku järjepidevuse kandjaks, keda heal juhul teatakse veel kui viimast Eesti Vabariigi peaministrit enne iseseisvuse kaotamist. Ometi oli ka tema inimene oma era- ja pereeluga, kuid hoopis tähtsam — Jüri Uluotsa elutöö oli laiahaardeline ja mitmekülgne, kaugelt suurem kui peaministritöö 1939–1940. Näituse eesmärk ongi seda kõike näidata, täpsemalt küll markeerida eksponeerimisväärtusega arhiividokumentidega.

Näitusega saab tutvuda Rahvusarhiivi Madara uurimissaalis (Madara 24, Tallinn) alates 28. septembrist. Sama näitust saab kuni detsembri alguseni näha ka Tartu Ülikooli muuseumis Tartus.

Näitus on valminud Rahvusarhiivi ja Riigikantselei koostöös.  Näituse koostas Tiit Noormets ja kujundas Einike Leppik.

Rahvusarhiivi Madara uurimissaal on avatud esmaspäevast reedeni kell 9—19 ja laupäeviti 10—15.