Rahvusarhiiv

Ava otsing

Näituse Dannebrog 800 avamine ja Taani õhtu Jaani kirikus

Tänavu tähistatakse Taani lipu Dannebrogi 800. aastapäeva. 26. novembril toimub Tartus Café Nordeni õhtu, mis on sel korral pühendatud Taanile ning Taani ja Eesti varasemale ajaloole.

Café Nordeni Taani õhtu kava algab kell 16.00 Tartu Jaani kirkus, kus avatakse näitus “Dannebrog 800 – Taani lugu Eestis”. Tegu on osaga Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi ja Välisministeeriumi arhiivi materjalide põhjal koostatud näitusest, mis on varem üleval olnud Rahvusraamatukogus ja Rahvusarhiivis. Näitus käsitleb Taani lipu Dannebrogi sünnilugu Tallinnas 800 aastat tagasi ning annab ülevaate ka Taani kuningavapi mõjust Eesti riigivapi kujunemisele. Samuti saab näitusel ülevaate kahe maa pikaajalistest kaubandussidemetest, Taani vabatahtlike osalemist Eesti Vabadussõjas ning diplomaatilistest suhetest 20. sajandil. Põnevaid avastushetki pakuvad näitusel käsitlemist leidvad viie kuulsa Eestiga seotud taanlase lood.

Näitus jääb Jaani kirikusse avatuks jaanuari teise nädalani.

Täpsem info Põhjamaade Ministrite Nõukogu lehel.