Rahvusarhiiv

Ava otsing

ASTRA digilahendus on valmis paberarhivaalide vastuvõtuks

Rahvusarhiivis 2019. aastal loodud ja üha arenev ASTRA on digitaalne töökeskkond, kus asutus annab arhiivile üle arhiiviväärtuslikke dokumente. ASTRA standardid ja tööpõhimõtted on sõnastatud arhiiviseaduses ja arhiivieeskirjas.

Arhiivi plaan on arendada ASTRAt nõnda, et see võimaldaks läbi viia enamikku arhivaalidega seotud arhiivihaldusprotsesse. Asutustele tähendab see eelkõige mugavust, sest kõik vajalikud toimingud Rahvusarhiivi suunal alates teabe liigitamisest ja hindamisest ning lõpetades arhivaalide üleandmisega saab edaspidi teha ASTRAs.

Suurim arendustöö hõlmab digisündinud arhivaalide vastuvõttu. Soovime, et see saaks edaspidi toimuda nupulevajutusega. Soovi teostumiseks on vaja koostööd asutuste ja arhiivi vahel ning süsteemide laitmatut ühildumist.

Mida võimaldab ASTRA juba nüüd, miks see aitab asutuste tööd oluliselt lihtsustada ja kuidas saab end teha ASTRA kasutajaks, tutvu näpunäidetega meie blogiloos!