Rahvusarhiiv

Ava otsing

Põllu- ja kodumajandusliku hariduse ajalugu tutvustav näitus Tartus

Rahvusarhiivi peahoones Tartus on augustis avatud Eesti Põllumajandusmuuseumi stendinäitus „Põllu- ja kodumajanduslik eriharidus Eestis“.

Neljast stendist koosnevat näitust läbiv ajatelg algab 1790. aastaga ja lõppeb tänapäevaga. Alguspunktiks on seatud 18. sajandi lõpul ilmunud esimene eestikeelne tervishoiu- ja majandusnõuandeid sisaldav käsitlus „Ramma Josepi Hädda- ja Abbi-Ramat“ Friedrich Gustav Arveliuse sulest. 19. sajandi kontekstis saab aga aimu, et sajandi teisel poolel asutatud mõneski kihelkonnakoolis õpetati üldhariduse kõrval ka kodumajanduse aluseid ning ühtlasi elavnes erialakirjanduse väljaandmine ja kasutamine, olgu nimetatud kasvõi Carl Robert Jakobsoni koostatud „Teadus ja Seadus põllul“, mille esimene osa ilmus 1869. aastal.

20. sajandi algusest ja Eesti Vabariigi perioodist on kahtlemata kasulik teada, missugustes koolides ja mitme aasta jooksul oli võimalik erialast haridust omandada, mitme aastaga võis saada põllupidaja, majapidaja, aedniku, talujuhi või perenaise kutse, kas seesugune eriharidus võimaldas astuda ülikooli või missuguseid õppeasutuste vahelisi võistlusi põllumajanduse valdkonnas korraldati.

Eesti NSV ameti- ja õppeasutuste sisseseadmisega 1944.–1945. aastal alustas endiste põllumajanduskoolide põhjal tööd 13 põllumajanduslikku tehnikumi ning 1947. aastal suleti viimased kodumajanduse haridust andvad õppeasutused. Näituselt saab lisaks teada, mis aastail toimusid pöördelisemad õppekavade ja õppeasutuste nimede muutmised, kus asusid toonased tunnustatud põllumajanduskoolid või kui palju inimesi omandas erialase hariduse enne Eesti Vabariigi taastamist.

Kaasajani ulatuva põllumajandushariduse lähiajaloost on küllap hea kõrva taha panna kodumajanduse õppe taastamisega aset leidnud muudatused, kutsete nagu kokk, rätsep või sotsiaalhooldaja avalikkuses teadvustamine, põllumajandusliku erihariduse omandanute arv 2010. ja 2018. aasta võrdluses või sedagi, kui mitmel erialal ja mitmes asutuses toimus kõnealuses valdkonnas vastuvõtt hiljuti, 2018.–2019. õppeaastal.

Näituse koostaja on Merlin Lumiste, kujundaja Laura Vähi. Väljapanekuga saab tutvuda arhiivi peahoones Tartus, Nooruse 3 igal tööpäeval kell 9–17 kuni augusti lõpuni. Näituse külastus on tasuta.