Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Poola, Ukraina, Leedu, Läti ja Eesti arhiivide koostööprojekt „Ühine arhiivipärand“

Poola, Ukraina, Leedu, Läti ja Eesti arhiivide koostööprojekt „Ühine arhiivipärand“ arendab professionaalseid, teaduslikke ja kultuurisidemeid viie osapoole vahel. Viie riigi rahvusarhiivid teadvustavad kohustust kaitsta ja säilitada tulevaste põlvkondade jaoks Poola, Ukraina, Leedu, Läti ja Eesti arhiivipärandit, mis on lahutamatu osa ühisest üleeuroopalisest kultuuripärandist. Koostöölepe viitab ühtlasi UNESCO soovitustes sõnastatud ühise arhiivipärandi kontseptsioonile kui ühinenud Euroopa arhiivisuhete kujundamise mudelile.

5 osób stoi z teczkami, w których jest podpisane porozumienie.

Projektiga „Ühine arhiivipärand“ edendavad pooled teadustööd, et muu hulgas määrata kindlaks endise Poola-Leedu riigi (Poola Kuningriigi, Leedu Suurvürstiriigi ja Liivimaa provintsi) arhiivipärandit moodustavate arhivaalide maht, väärtus ja säilivusseisund.

Lisaks tegutsevad lepingupartnerid arhivaalide kaitsmise nimel eesmärgiga:

  • pakkuda vastastikust tuge professionaalsete arhiivitöötajate ettevalmistamisel, korraldades spetsialistide vahetamist ja ühiskoolitusi,
  • vahetada hädaolukorras tegutsemist puudutavat teadmist, erialast kirjandust ja asjakohast teavet,
  • jagada teadmisi ja kogemusi asjakohase arhiivitaristu ja -ehituse valdkonnas,
  • valmistada ette ühiseid sõnavõtte ja pöördumisi rahvusvahelistele arhiiviorganisatsioonidele arhiivikogude kaitsega seotud küsimustes,
  • populariseerida ühist arhiivipärandit puudutavaid teadmisi;
  • täiendada riiklikke arhiivikogusid, vahetades arhivaalide digikoopiaid.  

Koostöölepingu pidulik allkirjastamine toimus Poola, Ukraina, Leedu, Läti ja Eesti arhiiviesinduste osavõtul toimus 18. aprillil 2024 Lublini lossis.

Ülevaade lepingu allkirjastamise tseremooniast on leitav Poola rahvusarhiivi veebilehelt.