Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahulolu-uuringu tulemused: 90% arhiivikasutajatest peab Rahvusarhiivi veebiteenuseid väga heaks

2019. aasta lõpus viis Rahvusarhiiv läbi oma kasutajate rahulolu-uuringu, küsides kahe kuu vältel tagasisidet arhiivi e-teenuste, kasutuskeskkondade ja klienditeeninduse kohta. Küsitluses osales kokku 885 inimest 22 riigist. Nagu selgub, on arhiivikasutajad pakutavate teenustega väga rahul ning kasutavad neid suure pühendumusega. Enam kui 90% vastanutest on leidnud arhiivi veebikanalitest üles neile vajaliku info ning sama suur on ka rahulolu klienditeenindusega. Statistiliselt keskmine arhiivikasutaja on Tallinnas elav keskeas pereloohuviline, kes külastab arhiivi interneti teel korra nädalas. Ta on väga rahul VAU ja Saagaga ning rahul AISiga, kuid ei ole veel harjunud kasutama kaartide infosüsteemi ja Fotist. Uurimissaalis käib ta võrdlemisi harva ning ootab arhiivilt mugavaid e-lahendusi, rohkem digisisu ning paremini kirjeldatud isikuandmeid.

Küsitluse tulemusel laekus arvukalt suuremaid ja väiksemaid arendussoove ning ettepanekuid. Kuna alanud on Rahvusarhiivi järgmise nelja aasta arengusihtide seadmine, siis leiavad paljud tõstatatud teemad tee uude arengukavasse. Nii keskendub arhiiv jätkuvalt isiku- ja kohalooliste allikate digiteerimisele, nende kirjelduste täiendamisele ja sisu paremale avamisele. Samuti asume lähiaastatel ajakohastama oma keskseid kasutuskeskkondi, võttes eesmärgiks AISi ja Fotise uuendamise ning kasutusmugavuse tõstmise. Lisaks suurematele arendustele jõuavad arhiivi tööplaani veel paljud klientide vastustest välja toodud ettepanekud, nagu näiteks uurimissaalide töö- ja valgustustingimuste parandamine, vabatahtlike kaasamine digiteerimisse, serverikatkestustest teavitamise tõhustamine, juurdepääsupiirangute selgitamine, digikoopiate allalaadimisvõimaluste ühtlustamine ning püsilingi salvestamisvõimaluse lisamine kõikidesse kesksetesse kasutuskeskkondadesse.

Täname kõiki küsitluses osalenud kasutajaid ning soovime sisukaid arhiivikülastusi meie veebis ja uurimissaalides.