Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiiv koos rahvusvahelise arhiivinõukoguga väljendab solidaarsust Ukraina arhiivide ja arhivaaridega

Rahvusarhiiv koos rahvusvahelise arhiivinõukoguga (ICA) väljendab oma solidaarsust Ukraina arhiivide ja arhivaaridega, kutsudes Venemaa valitsust üles säästma mäluasutuste töötajaid ning mitte kahjustama dokumendi- ja kultuuripärandit vastavalt UNESCO 1954. aasta konventsioonile kultuuriväärtuste kaitse kohta relvakonflikti korral.

ICA jälgib olukorda pingsalt koos Ukrainale lähedaste riikide rahvusarhiividega Poolas, Leedus, Lätis ja Eestis, võimaldades abi kriisi sattunud kolleegidele ja arhiividele.

Arhiivid on asendamatud kultuuriväärtuste kandjad, arhiive tuleb kaitsta koos nende pühendunud töötajatega, kes mõistavad kogude olulisust ja kasutuspotentsiaali.

Rahvusvahelise arhiivinõukogu üleskutse on ingliskeelsena leitav nõukogu veebilehelt: https://www.ica.org/en/solidarity-with-ukrainian-archives-and-records-professionals