Rahvusarhiiv

Ava otsing

Asutusest

Tegevused

Rahvusarhiiv on Eesti arhiivinduse keskus üksustega Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Valgas. Rahvusarhiivi põhiülesanne on tagada ühiskonna kirjaliku mälu säilimine ja kasutatavus tänastele ja tulevastele põlvkondadele. Ühtlasi kindlustab arhiiv autentsete dokumentide hoidmise kaudu kodanike põhiõiguste ja -kohustuste kaitse ning demokraatliku riigi läbipaistvuse. Rahvusarhiiv on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olev valitsusasutus, mille tegevust reguleerivad arhiiviseadus ja arhiivieeskiri.

Rahvusarhiivi peamised ülesanded on:

  • koguda ühiskonnale olulist dokumenteeritud teavet
  • pakkuda kogude võimalikult laia kasutamist
  • hoida kogusid heades säilitustingimustes
  • juhendada asutusi dokumentide haldamisel ja hoidmisel
  • osaleda riigi elektroonilise dokumendihalduse arendamisel
  • võtta vastu digitaalarhivaale

Kogud

Rahvusarhiivi kogud hõlmavad:

Rahvusarhiivi kogudega saab nii arhiivide, sarjade ja arhivaalide pealkirjade kui ka märksõnade järgi tutvuda arhiivi infosüsteemi AIS vahendusel. Rohkem teavet iseteeninduskeskkonnast.

Organisatsioon

Rahvusarhiivi suuremad üksused asuvad Tallinnas ja Tartus, Rahvusarhiivi peahoone asub Tartus, Nooruse 3. Rahvusarhiivi kontorid on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 ning reedeti kell 8–16, asutuse juhi vastuvõtuks palume aeg kokku leppida sekretäriga: Maire.Mardiste[at]ra.ee, 738 7501.

Nõuandva koguna koordineerib Rahvusarhiivi tegevust arhiivinõukogu järgmises koosseisus: Mart Laidmets, Haridus- ja Teaduministeeriumi kantsler, arhiivinõukogu esimees; Aadu Must, Tartu Ülikooli professor, arhiivinõukogu aseesimees; Janne Andresoo, Rahvusraamatukogu direktor; Küllo Arjakas, Tallinna Linnaarhiivi juhataja; Toomas Hiio, Eesti sõjamuuseumi – kindral Laidoneri muuseumi direktori asetäitja; Alar Karis, Eesti Rahva Muuseumi direktor; Liivi Karpištšenko, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik; Hille Oidema, MTÜ Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige; Priit Pirsko, riigiarhivaar; Fred Puss, Eesti Isikuloo Keskuse juhataja; Tarvi Sits, Kultuuriministeeriumi kantsler; Hagi Šein, Balti Filmi- ja Meediakooli professor. Arhiivinõukogu tehniline teenindaja on Rahvusarhiivi ametnik Birgit Kibal, nõukogu tegevust kajastavad dokumendid on kättesaadavad Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendiregistrist.

 

rahvusarhiivi struktuur