Rahvusarhiiv

Ava otsing

Töö ja praktikavõimalused

Rahvusarhiiv lähtub uute töötajate värbamisel võrdse kohtlemise printsiibist. Vabad ametikohad täidetakse sise- või avaliku konkursi teel. Avatud konkurssidest teavitatakse siinsamas tööpakkumiste rubriigis, Töötukassa konkursiveebis ja üldjuhul ka CV-Online andmebaasis. Lisainformatsioon: Sigrit Mahla, personalijuht, Sigrit.Mahla[at]ra.ee, 738 7509

 

Avatud konkurss

 

Otsime digitaalarhiivi meeskonda süsteemiadministraatorit,

kelle tööülesanneteks on:

 • Serverite riist- ja tarkvara haldamine, ajakohasena hoidmine ja varundamine
 • Juurdepääsuõiguste haldamine
 • Võrguseadmete haldamine, monitoorimine ja infoturbe tagamine
 • Uute arendus-, testimis- ja tootmiskeskkondade paigaldamine koostöös arendusmeeskonnaga
 • Digitaalarhiivi failide haldamine LTO-lindirobotis ja online andmekandjatel

Tule kandideerima, kui Sul on         

 • IT-alane haridus, käsil selle omandamine või praktiline töökogemus süsteemiadministraatorina
 • Kiire õppimisvõime ja huvi olla kursis tehnoloogia arengutega
 • Koostööle ja lahendustele orienteeritud maailmavaade
 • Oskus lokaliseerida vigu ja leida neile lahendusi internetiallikate abiga
 • Hea keskendumisvõime ja suutlikkus vajadusel kiiresti reageerida
 • Selge eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise keele oskus kesktasemel

Töös tagavad edu:

 • teadmised Linuxi ja Windowsi platvormidest
 • teadmised veebiserveri konfigureerimisest ja andmebaasisüsteemide haldamisest
 • teadmised arvutivõrkude ehitusest ning seal kasutatavast riist- ja tarkvarast
 • teadmised serverite virtualiseerimisest, konteineriseerimisest ja süsteemide automatiseerimisest
 • teadmised LTO-lindiseadmete tehnoloogiast ja selle kasutamisest
 • oskused seadistada tulemüüre, ruutereid ja Wifi-seadmeid
 • teadmised infoturbe riskidest ja riskide minimeerimise meetoditest

Arhiiv pakub:

 • täisajaga tööd edumeelse riigiasutuse tulemustele orienteeritud IT-meeskonnas
 • võimalust rahulikus tempos võtta serveripargi haldamine üle peatselt pensionile siirduvalt kolleegilt koos tõhusa sisseelamisprogrammiga
 • võimalust töötada koos tarkvaraarendajate ning digitaalse arhiveerimise spetsialistidega tulevaste tehnoloogiate kujundamisel
 • paindlikku tööaega ja häid töötingimusi asukohaga Tartus, soovi korral võimalik kaugtöö
 • 35 päeva põhipuhkust, 3 päeva talvepuhkust, vajadusel õppepuhkust
 • sõbralikku kollektiivi ja häid arenemisvõimalusi

Kandideerimiseks vajalik: elulookirjeldus koos palgasooviga hiljemalt 7. juuniks 2022 aadressile personal@ra.ee. Kontaktisik Sigrit Mahla (personalijuht), Sigrit.Mahla@ra.ee, 7387509; lisainfo Lauri Lehelt (digitaalarhiivi direktor), Lauri.Leht@ra.ee, 7387535.

Kuulutuse pdf

 

 

Rahvusarhiiv pakub ka praktikakohti üliõpilastele ning vabatahtlikku tööd huvilistele. Taotlusi võtame vastu aastaringselt. Praktika sooritamine ja vabatahtliku töö võimalused sõltuvad asutuse vajadustest ja võimalustest. Hetkel on eriti teretulnud vabatahtlikud Rakveres! Lisainformatsioon: Kristi Ots, personali peaspetsialist, Kristi.Ots[at]ra.ee, 738 7511