Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiivi galeriis avatakse Vabadussõja fotonäitus “Kolm meest kaevikus, ühel kiiver peas”

28. novembril kell 16 avatakse Rahvusarhiivi galeriis Eesti Vabadussõjale pühendatud fotonäitus “Kolm meest kaevikus, ühel kiiver peas”, mis ühtaegu illustreerib kriitiliselt olulist ajalooetappi ning avab seejuures ka Vabadussõja fotopärandi talletamist ja säilitamist arhiivis.

Rahvusarhiivi kogudel põhinev fotonäitus “Kolm meest kaevikus, ühel kiiver peas” keskendub  sajanditaguse sõjategevuse illustreerimise juures eelkõige sõjaga kaasunud infrastruktuuri, logistika, purustuste ja eluolu kajastamisele ning juhib tähelepanu mõjutustele, mille tõi sõda kaasa tsiviilelule. Näitus on struktureeritud sõja kulgemise geograafia alusel neljaks osaks, hõlmates Eesti, Läti ning Ingeri-, Pihkva- ja Petserimaa aladel toimunud lahingutegevust ja  tagajärgi.

Seejuures on märkimisväärne, et sõja kulgu jäädvustasid ateljeepildistuste vaikeluga harjunud fotograafid, kes kisti tavapärasest keskkonnast välja rindeellu kõigi sellest tulenevate ebamugavustega: lisaks ohtlikesse situatsioonidesse sattumisele oli töö tehniline pool keerukas, alates klaasnegatiivide kastide transportimisest kuni fotode ilmutamiseni rinde tagalas äärmiselt viletsates tingimustes. Sellest johtuvalt leidub materjali hulgas rohkelt lavastuslikke fotosid nii rindelt kui ka tagalast, kuid samavõrra ka jäädvustusi inimlikest hetkedest sõdurite argielus ning sõjast laastatud maast. Arhiivifotode reproduktsioonid on esitatud Rahvusarhiivi konservaatorite käsitsi valmistatud fotoalbumites.

Lisaks Vabadussõja fotopärandi tutvustamisele on näituse rõhuasetuseks arhiivi enesepeegeldus arhiivimaterjalide korrastamise ja säilitamise osas. Nõukogude võimu ajal arvele võetud fotomaterjali kirjeldati ideoloogilistel põhjustel pealiskaudselt ja sisutühjalt, stiilinäitena võib tuua sellele viitava näituse pealkirja “Kolm meest kaevikus, ühel kiiver peas”. Vabadussõda puudutavat arhiiviainest leidub Rahvusarhiivi filmiarhiivi kogudes ligi 4000 foto ulatuses, millest enam kui pool on tänaseks korrastatud ja täiendavalt kirjeldatud ehk lisaks fotopärandi füüsilisele säilitamisele ja digiteerimisele on talletatud ka asukoha ja isikute täpsusega ajalooliselt äärmiselt väärtuslik informatsioon. Vabadussõja fotopärandiga seonduvat mahukat ja keerukat uurimistööd ning selle kulgu tutvustab filmiarhiivi juhtivkonsultant Pearu Tramberg 5. detsembril kell 16 toimuval vestlusloengul “Vabadussõja fotopärand filmiarhiivis”. Näituse avamisel 28. novembril tutvustatakse aga peatselt algavat ühisloomeprojekti, mille eesmärgiks on Vabadussõjas osalenud sõdurite tuvastamine  arhiividokumentidest.

Näitus avatakse 28. novembril kell 16 ning jääb vaatamiseks üles kuni 27. veebruarini 2020.

5. detsembril kell 16 toimub filmiarhiivi juhtivkonsultandi Pearu Trambergi vestlusloeng “Vabadussõja fotopärand filmiarhiivis”.

Üritus Facebookis

Rahvusarhiivi galerii on avatud E-N kell 11-17.

Näituse koostajad: Pearu Tramberg, Ivi Tomingas, Gerli Toomet, Aap Tepper, Ivar Kaigu
Kuraator: Maarja Hindoalla
Kujundaja: Einike Leppik
Albumid: Hedvig Mäe, Kelly Kert-Köster, Signe Meisalu, Judith Marco Iscla, Karin Saar
Kalligraaf: Gerda Rouhijainen