Rahvusarhiiv

Ava otsing

Tartus alustas tööd Rahvusarhiivi kogukonnaskanner

Rahvusarhiivis on palju põnevaid seltside, koolide, organisatsioonide ja ettevõtete fonde, isiku- ja mõisaarhiive, mis seni on vaid paberdokumentidena uurimissaali tellitavad. Uurijad, kes ootavad üha rohkem digiteeritud materjale, saavad nüüd ise digimist kiirendada. Huviliste käsutuses on kogukonnaskanner, millega skaneerida huvipakkuvaid fondigruppe, mis seni veel digiteeritud allikate keskkonnas Saaga kättesaadavad ei ole. Soovitav on skaneerida mõnekümnest säilikust koosnev fond tervikuna või kogum konkreetsest sarjast (näiteks kirjavahetus, protokollid vms).

Nii jõuavad seni vaid uurimissaalis kättesaadavate arhiivifondide materjalid rohkemate uurijateni ja e-õppe jätkumisel on võimalik õppetööks vajalikke allikaid mugavalt kõigile kättesaadavaks teha.
Kutsume üles kogukondi ja huvilisi Noorasse arhiividokumente digiteerima.

Võta ühendust: Liina Lõhmus, Liina.Lohmus@ra.ee

Esimesed pildid kogukonnaskanneriga tegi Tartu ülikooli tudeng Tormi Ariva.