Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiivi pärastlõuna Rakveres 17.10

17. oktoobril kell 16 toimub Rakveres Lääne-Viru keskraamatukogus Rahvusarhiivi pärastlõuna. Tutvustatakse digiteeritud arhiiviallikate keskkonda Saaga, virtuaalset uurimissaali ja ühisloome algatust Eestlased Esimeses maailmasõjas. Ettevõtmistest räägivad ja küsimustele vastavad Rahvusarhiivi töötajad.

Saaga on digiteeritud arhiiviallikaid sisaldav veebikeskkond, mis võimaldab kõikidel huvilistel tutvuda meie ajaloopärandiga koduarvutist. Saagas on üleval kõik olulisemad perekonnaloo allikad. Samuti on uurijatele kättesaadavad mitmesugused Eesti Vabariigi (1918–1940) sise- ja välispoliitikat kajastavad materjalid, valik välisarhiivides leiduvatest Eesti ajaloo allikatest, vakuraamatud, ajaloolised maakaardid ja plaanid, organisatsioonide ja isikute arhiivides säilitatavad dokumendid, populaarsemad kooliajaloo allikad, Tartu linna hoonete ehitusprojektid, aadlivappide kujutised jpm. Digiteeritud arhivaalide kogu täieneb iga päev, hetkel sisaldab see ligikaudu 15 miljonit digipilti.

Lisaks võimalusele vaadata digiteeritud arhiiviallikaid, saab virtuaalses uurimisaalis VAU tutvuda arhiivinimistutega, tellida uurimisaalidesse dokumente, mis veel digiteeritud pole, osta raamatuid ja teavikuid ning konsulteerida arhiivitöötajaga.

Ühisloome algatus Eestlased Esimeses maailmasõjas sündis novembris 2014, kui Rahvusarhiiv palus kõikide huviliste abi ilmasõjast osa võtnud Eesti sõdurite arhiividokumentidest ülesleidmisel ja indekseerimisel. Praeguseks on 203 vabatahtliku abiga sisestatud ligi 160 000 kirjet 604-st säilikust. Samuti on võimalik jagada koduarhiividest pärinevaid materjale ja teadmisi. Need andmed on eriti olulised Järva- ja Võrumaalt väkke võetute puhul, sest nende maakondade sõdurinimekirjad on vaid hajusalt säilinud. Juba sisestatud andmete ja arhiiviallikatega saavad kõik huvilised tutvuda siin.

Üritus on tasuta! Kõik ajaloohuvilised on väga oodatud!