Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiivi raamatukogu jõudis e-kataloogi ESTER

Rahvusarhiivi raamatukogu moodustavad arhiivi Tartu ja Tallinna raamatukogud. See on erialaraamatukogu, mis teenindab Rahvusarhiivi töötajaid ja kõiki ajaloohuvilisi. Raamatuid saab lugeda lugemissaalis, on võimalik tellida digikoopiaid ja kasutada kauglaenutuse teenust (kasutades tellitud kirjandust vastavalt kas Tartu või Tallinna uurimissaalis).

Tartu raamatukogu trükised käsitlevad peamiselt perioodi enne Eesti Vabariigi loomist. Praeguseks on kogud kasvanud pea 200 000 arvestusüksuseni, sisaldades raamatuid, perioodikat, käsikirju, gravüüre ja muudki. 2017. aastal toodi Tallinna raamatukogust üle Tartusse KGB raamatukogu säilinud osa ja osaliselt ka endise parteiarhiivi raamatukogu. Tartu kogudest on elektronkataloogis kirjeldatud umbes 40%.

Tallinna raamatukogu väljaanded käsitlevad eelkõige perioodi, mis algab Eesti Vabariigi loomisega. Tallinna kogudes ca 70 000 arvestusüksust, millest enamik kajastub elektronkataloogis.

Raamatukogudes on suur hulk ajalooalaseid trükiseid (kroonikad, kiriku-, haridus-, kultuuri-, kunsti- ja arhitektuuriajalugu, Balti provintside ajalugu), kirjandust genealoogia ja heraldika alalt ning teatmeteoseid. Samuti leidub siin materjale arhiivinduse, õiguse, sõjanduse, statistika, majanduse alalt, samuti palju väikese levikuga ametkondlikke väljaandeid, jms.

Rohkem teavet Rahvusarhiivi raamatukogude kohta ja uurimissaalide lahtiolekuaegadest vt. www.ra.ee/vau.

Otsing Rahvusarhiivi raamatukogu e-kataloogis