Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiivi tudengipreemia ettekandepäev

18. oktoobril kell 14.00 esitletakse Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudis (Jakobi 2, Tartu) Rahvusarhiivi tudengipreemia parimaid töid ja kuulutatakse välja konkursi võitja.

Alates 1996. aastast toimuva Rahvusarhiivi tudengipreemia konkursi (varem Ajalooarhiivi preemia) eesmärk on välja selgitada aasta parim arhiivinduslik või arhiivimaterjalidele tuginev üliõpilastöö. Kolmandat aastat järjest toimub konkurss kahes voorus. Silmapaistvamate tööde autoritel palutakse pidada oma võistlustööd tutvustav ettekanne ning alles seejärel langetab žürii oma lõpliku otsuse.

Rahvusarhiivi tudengipreemia lõppvooru pääsesid järgmised tööd:

Matis Leima. Maareformi läbiviimine Võrumaa Misso ja Petserimaa Pankjavitsa valdades 1922-1940.
Vadim Svjatkovski. Vene tsaaririigi seadusandlus Narva kaubanduse küsimuses 1704-1766.
Peeter Tammisto. Talupojaühiskonna distsiplineerimine Eestimaal 1710-1832: ideelised, õiguslikud ja kultuurilised aspektid.
Immanuel Volkonski. Tartu antikvariaat bibliofiilse trükise ringluses.

Kõik huvilised oodatud!