Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiivi tudengipreemia võitja

Tudengipreemia 2016 võitis Peeter Tammisto Tartu Ülikoolis kaitstud magistritööga: “Talupojaühiskonna distsiplineerimine Eestimaal 1710-1832: ideelised, õiguslikud ja kultuurilised aspektid”

Konkursi komisjoni sõnul eristus Peeter Tammisto võidutöö oma põneva teemapüstituse, haarava käsitluslaadi ja nauditava allikaanalüüsi poolest. Selle põhiallikaks on Eestimaa luteri koguduste kassaraamatud, mis ei ole varem uurijate tähelepanu pälvinud. Nii tõi Tammisto käibesse seniavastamata arhiiviallikad ja näitab nende abil veenvalt, kuidas ka kohaliku tasandi majandusdokumentatsiooni abil on võimalik uurida laiemaid ühiskondlikke arenguid ning teha põnevaid järeldusi varauusaegse kirikudistsipliini ja seadusega kehtestatud normi ning tegeliku elu vahekordade üle üldisemalt.

Palju õnne võitjale ja aitäh kõikidele teistele osalejatele!