Rahvusarhiiv

Ava otsing

Rahvusarhiivi uus ühisloomeprojekt «Vallakohtud» heidab pilgu 19. sajandi komberuumi

Täna, 15. veebruaril käivitab rahvusarhiiv oma järjekorras kolmanda ühisloomeprojekti  «Vallakohtud», mille eesmärk on teha veebis kättesaadavaks 19. sajandi külaelu värvikad kohtulood ja pakkuda huvilistele uusi andmeid esivanemate eluolust.

Vallakohtud tegelesid väga laia ringi teemadega. Lisaks õigusemõistmisele oli nende pädevuses ka lepingute kinnitamine ja pärimisküsimuste lahendamine. Kuna vallakohtud olid esimese astme kohtud, siis jõudsid nende lauale eelkõige talupoegade igapäevaelu puudutavad küsimused — väiksemad vaidlused, üleastumised ja nõuded, aga ka näiteks solvamis- ja teotamisjuhtumid. Nii saab vallakohtu protokollide abiga huvitava ülevaate 19. sajandi komberuumist.

Rahvusarhiivis on vallakohtute pärandina hoiul üle 2000 protokolliraamatu. Need värvikad ajalooallikad pakuvad rohket huvi ajaloolastele, etnoloogidele ja filoloogidele. Samavõrra põnev lugemine on see aga kindlasti ka kõikidele perekonna- ja kohaloo huvilistele, sisaldades infot kaugete esivanemate ja kodukandi rahva tegemiste kohta.

Vallakohtute protokolliraamatud on juba aastaid olnud kättesaadavad digiteeritud arhiiviallikate portaalis «Saaga», kuid huvipakkuva info leidmiseks on tulnud need seni leht-lehelt läbi vaadata. Ühisloomeprojekti tulemusena kirjutatakse vanad kohtuprotokollid vabatahtlike abiga ümber ja sisestatakse andmebaasi. See muudab varem peidus olnud info kiirelt leitavaks ja hõlpsalt seostatavaks.

Ühisloomes saab oma panuse anda igaüks. Projektis osalemiseks tuleb vaid luua rahvusarhiivi kasutajakonto ja seejärel asuda kohtuprotokolle sisestama.

Tegu on rahvusarhiivi kolmanda ühisloomeprojektiga. Varem on edukalt kasutatud vabatahtlike abi Esimeses maailmasõjas osalenud eestlaste andmebaasi loomisel ja Tartu 1867. aasta rahvaloenduse andmete kättesaadavaks tegemisel.

Ühisloomeplatvormi avalik esitlus toimub 15. veebruaril kell 16 rahvusarhiivi peahoones Noora (Nooruse 3, Tartu). Tutvustusele järgneb vallakohtute pärandile keskenduv vestlusring, milles osalevad ajaloolane Aadu Must, keeleteadlane Liina Lindström ja genealoog Fred Puss. Seejärel on avatud töötuba, kus jagatakse praktilisi näpunäiteid protokollide sisestamiseks.

Täpsem info ja küsimused
Tõnis Türna
Rahvusarhiivi Tartu kasutusosakonna juhataja
tonis.tyrna@ra.ee
738 7516