Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Rahvusvaheline arhiivinädal räägib lugusid arhiividest demokraatia kandjana

Rahvusvahelise arhiivinädala tähistamiseks alustasid 2020. aastal Sloveenias asuva Celje ajalooarhiivi ja Belgias paikneva Ieperi linnaarhiivi kolleegid digitaalse publikatsiooni väljaandmist. Nagu ka nelja aasta eest, nii kutsuti ka tänavu projekti osalema Euroopa Liidu liikmesriikide arhiive – iga osalev asutus valis oma äranägemisel sobiva arhivaali eelnevalt kokku lepitud teemal ning kogutud teabest koostati digitrükis. Kui eelnevate aastate teemad keskendusid 1820. aastale, seejärel rattasõidule ja raudteedele, siis seekordse valiku keskmes oli demokraatia kujutamine mis tahes vormis pealkirjaga „Image 4 Democracy“, rõhutades Euroopa arhiivide olulisust demokraatliku mõtte kandja ja kujundajana, aga samas ka inimõiguste kaitsjana.

2024. aasta kataloogi veergudelt võib leida demokraatiaga kõige laiemas tähenduses haakuvaid arhivaale 15. sajandi keskpaigast 20. sajandi lõpuni ühtekokku 23 arhiivi valikul. Kui nii mõnegi riigi puhul võib demokraatia ilminguna avaldunud sündmust 20. sajandi esimestel kümnenditel või ka selle viimasel veerul pidada ajaloolises tähenduses igati mõistetavaks, siis jagub brošüüri kaante vahele rida üllatusi – näiteks mis toimus 24. mail 1968 Prantsusmaal Saint-Omeri piirkonnas või mis juhtus Tšehhi kuningriigi piiridel 1412. aastal. Demokraatlikest valimistest kõnelevate lugude kaudu saab aga lugeja aimu nende läbiviimise ajaloost ja eripäradest Soomes ja Sloveenias, Kreekas ja Ungaris.  

Brošüüri koostajad Borut Batagelj (Celje) ja Rik Opsommer (Ieper) loodavad, et juba aastaid kestev koostöö aitab rahvusvahelisi sidemeid Euroopa arhiivide vahel veelgi enam tihendada.

Vaata väljaannet „Image 4 Democracy“.