Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Rahvusvahelisel arhiivinädalal ilmus e-pub “Raudteed” Euroopa arhiivide koostöös

Rahvusvahelise arhiivinädala tähistamiseks alustasid 2020. aastal Sloveenias asuva Celje ajalooarhiivi ja Belgias paikneva Ieperi linnaarhiivi kolleegid digitaalse publikatsiooni väljaandmist. Eesmärk oli selge – osalema kutsuti Euroopa Liidu liikmesriikide arhiive, iga osalev asutus valis oma äranägemisel sobiva arhivaali eelnevalt kokku lepitud teemal ning kogutud teabest koostati hiljem lisaks digitrükisele ka väike kogus brošüüre paberväljaandena. 2020. aastal osales algatuses 11 arhiivi teemal „1820. aasta“. Aasta hiljem oli osalejaid juba 16 ning ühiseks teemaks valiti „Rattasõit“.

Pandeemia tõttu pälvis vähe tähelepanu Euroopa Liidus 2021. aastal välja kuulutatud raudteeaasta – European Year of Rail. Kuivõrd aga 2022. aasta hakul muutus raudteekasutus ja reisimine laiemalt taas mõeldavaks, otsustati sel korral valida teemaks „Rongid ja raudteed“. Sarnased muuseumid üle Euroopa säilitavad mahukaid kogusid nii dokumendi- kui fotopärandiga, vähem on aga teadvustatud tõsiasja, et arhiividki talletavad märkimisväärsel hulgal kõnealuseid allikaid. Tänavu osales projektis 21 asutust, vanemad valikusse võetud arhivaalid pärinevad raudteeajastu algusest 19. sajandil, sellele järgneb rida näiteid 20. sajandist, mis kinnitab veelkord fakti, et rongid on reisijaile jätkuvalt meeliköitvad sõiduvahendid.

Seekordne brošüür sisaldab nii rongide, lokomotiivide kui ka jaamahoonete fotosid ja jooniseid. Ühtlasi leidub ametkondlikke arhivaale, näiteks langetatud piletihindade teavitust ja rongiõnnetuse aruannet. Rahvusvaheliste rongiühenduste ülevaated enne ja nüüd vormis, nagu näiteks Orient Expressi ja Südbahni võrdlus, peegeldavad ilmekalt rongiliikluse olulisust Euroopa riike ühendava lülina. Sõjarongi sisevaade ja strateegilise raudteeliini Krakow – Lviv äramärkimine tõendab aga rongide tähtsust kriisiaegadel. Veel ühe näitena toodud raudteefirmade aktsiate ostmine 19. sajandil viitab tänapäevasele debatile raudteede rahastamise küsimuses avaliku või erasektori kaudu.

Lisaks leidub tänavuses publikatsioonis raudteede ehitamise jooniseid ning fotosid nii raudteeviaduktist kui ka raudteedepoost, andes märku raudteede arengu tehnilisest iseloomust. Lokomotiivijuht ja raudteetöölised oma igapäevases ametis, nagu ka jaamavahi audiplom lasevad välja paista inimestel, tänu kellele on reisijate ohutus raudteedel tagatud alates 1825. aastast. Lõpuks näitab tavaline rongipilet raudtee peamist eesmärki – inimeste ja kaupade transporti.

Brošüüri „Railways“ koostajad Borut Batagelj (Celje) ja Rik Opsommer (Ieper) loodavad, et seekordne koostöö aitab rahvusvahelisi sidemeid Euroopa arhiivide vahel tihendada senisest veelgi kiiremas tempos. Koostajad on tänulikud kõigile Euroopa kolleegidele, kes andsid oma panuse käesoleva koostöö õnnestumisesse.

Publikatsioon “Railways” on kättesaadav siit.

Huvipakkuvat lugemist!