Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Raimo Pullati ja Tõnis Liibeki monograafia esitlus Tartus 31. märtsil

Reedel, 31. märtsil kell 15 toimub eesti, poola ja saksa keeles ilmunud Raimo Pullati ja Tõnis Liibeki monograafia „Oma alma mater’it otsimas. Enne Teist maailmasõda Euroopa tehnikakõrgkoolidest võrsunud Eesti insenerid ja arhitektid“ esitlus Rahvusarhiivi Noora hoones Tartus.

Ilmunud ajalooraamat annab esmakordselt põhjaliku ülevaate enne Teist maailmasõda erinevates Euroopa tehnikakõrgkoolides õppinud eestlastest ja Eestist pärit baltisakslastest, venelastest ja juutidest. Uurimus põhineb aastatepikkusel arhiivitööl Peterburi, Riia, Gdański, Karlsruhe, Berliini, Brno ja Varssavi ning mitmes Eesti arhiivis. Eelpool nimetatud olid ka linnad, kuhu eelkõige tehnilist kõrgharidust omandama siirduti, kuid õppima mindi ka Prantsusmaale, Inglismaale, Austriasse, Šveitsi ja mujale.

Teos tutvustab suurt hulka välismaal kõrghariduse omandanud tehnikaharitlasi, kes on jätnud oma jälje Eesti ja teistegi maade tööstuse ja tehnikakultuuri arengusse ning silmapaistvate ehitismälestistena linnapilti. Oma hariduse olid nad omandanud tollastes maailma parimates tehnikakõrgkoolides ning omandatud oskused ja teadmised toodi kodumaale, et üles ehitada noor Eesti Vabariik. Euroopa tehnikakõrgkoolides õppinute seas oli mitmeid hilisemaid tehnikateadlasi, viljakaid arhitekte, ministreid, tippametnikke, edukaid ärimehi, kultuuritegelasi jt. Euroopa tehnikakõrgkoolides õppinud insenerid ja arhitektid moodustasid enne Teist maailmasõda suurima ja mõjukaima osa Eesti Vabariigi tehnilisest haritlaskonnast. Nimeliselt on neid teoses esile toodud ligi pool tuhat.

Autorid – Tallinna Ülikooli emeriitprofessor Raimo Pullat ja Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu direktor Tõnis Liibek – loodavad, et ilmunud teos aitab senisest paremini mõista meie riigi ülesehitamist kahe suure sõja vahel, tehnikaalade arendamist ning sellega kaasnenud keerulisi teaduslikke ja rakenduslikke probleeme, nendele lahenduse otsimist ja leidmist.

Saksa keelde tõlkis teose tuntud estofiil ja Tartu Ülikooli audoktor prof Cornelius Hasselblatt, raamat ilmus Karlsruhe Tehnikainstituudi kirjastuse KIT Scientific Publishing väljaandena. Teose poolakeelne tõlge anti välja Johannes Paulus II nimelises Katoliku Ülikooli kirjastuses Lublinis. Tegemist on harukordse sündmusega, et üks eestikeelne ajalooraamat on leidnud tõlkimist ja väljaandmist nii Poolas kui Saksamaal.

Teos on pühendatud Eesti tehnikaharitlaskonnale, sh saksakeelne tõlge Saksa-Eesti diplomaatiliste suhete loomise 100. aastapäevale. Ühtlasi möödub käesoleval aastal sada aastat eesti tehnilise kõrghariduse sünnist, hetkest, mil Tallinna Tehnikaülikooli eelkäijas Tallinna Tehnikumis omandati esmakordselt inseneridiplom.