Rahvusarhiiv

Ava otsing

Stipendiumikonkurss “Eesti riigijuhid 1918–1940/1944”

Rahvusarhiiv ja Riigikantselei kuulutavad välja stipendiumikonkursi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“. Stipendiumi eesmärk on toetada eestikeelset uurimistööd Eesti riigivanematest ja peaministritest aastatel 1918–1940/1944. Stipendiumi saab taotleda Ado Birki, Jüri Jaaksoni, Juhan Kuke, Otto Strandmani, Jaan Teemanti ja Jüri Uluotsa elu ja tegevuse uurimiseks.

Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud. Taotlemiseks tuleb Rahvusarhiivile 10. maiks 2017 esitada avaldus, elulookirjeldus isiku- ja kontaktandmetega, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri ning lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga.

Stipendiumi saaja kuulutatakse välja hiljemalt 23. juuniks.

Stipendiumikonkursi statuut.

Stipendiumi taotlemiseks vajalikud materjalid palume saata elektrooniliselt e-posti aadressile rahvusarhiiv@ra.ee või posti teel aadressile Nooruse 3, 50411, Tartu.

***

Riigikantselei asutas stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ 2007. aastal. Stipendiumikomisjoni heakskiidu saanud käsikirjad avaldatakse Rahvusarhiivi Eesti riigimeeste elulugude sarjas.

2008. aastal anti stipendium professor Jüri Antile August Rei tegevuse uurimiseks, kelle kohta valminud monograafiat “August Rei – Eesti riigimees, poliitik, diplomaat” esitleti 2012. aastal ning see oli riigimeeste elulugude sarja esimene raamat.

2012. aastal pälvis stipendiumi Indrek Paavle Otto Tiefi akadeemilise biograafia koostamiseks. Raamat avaldati 2014. aasta sügisel, kui möödus 70 aastat Tiefi valitsuse moodustamisest.

2013. aastal anti välja kaks stipendiumi: Krista Arule Jaan Tõnissoni ning Toomas Karjahärmile ja Ago Pajurile Konstantin Pätsi akadeemiliste biograafiate koostamiseks. Töid esitletakse järgmisel aastal, kui Eesti Vabariik saab 100 aastaseks.

2014. aastal sai stipendiumi Ivo Juurvee Kaarel Eenpalu akadeemilise biograafia koostamiseks ning töö valmib sel aastal.

2015. aastal sai stipendiumi Priit Rohtmets Friedrich Akeli akadeemilise biograafia koostamiseks. Töö valmib 2018. aastal.

2016. aastal anti stipendium Hent Kalmole Ants Piibu akadeemilise biograafia koostamiseks ning see töö valmib 2019. aastal.