Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Taotlusvoor 2024. aasta väliseesti kultuuripärandi projektidele on avatud

Avanes väliseesti kultuuripärandi kogumise, talletamise ja kättesaadavaks tegemisega seotud projektide toetuste taotlusvoor.

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) raames viib Rahvusarhiiv läbi konkurssi, mille eesmärk on soodustada väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilimist, avatust kasutajatele ja uurimist. See hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid jm.

Konkursile võib esitada toetustaotlusi projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine, kogumine ja/või kättesaadavaks tegemine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted).

Toetust võivad taotleda nii juriidilised (sh era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud) kui ka füüsilised isikud (eraisikud) üle maailma.

Konkurssi rahastab riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeerium. 2024. aastal on toetusteks eraldatud 118 000 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.2024-31.12.2024.

Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 18. märts 2024 kl 23.59 (Eesti aja järgi).
Lisainfo: Kristi Ots, Kristi.Ots@ra.ee, 7387 511.

Lähem teave koos taotluse vormiga: https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/valiseesti-taotlusvoor/.