Liigu põhisisu juurde
Tagasi

Taotlusvoor väliseesti kultuuripärandi toetuseks on avatud

Üleilmse eestluse tegevuskava (2022–2025) raames viib Rahvusarhiiv läbi konkursi, mille eesmärk on soodustada väliseesti vaimse ja ainelise kultuuripärandi kogumist, säilimist, avatust ja uurimist. Konkurss hõlmab nii suulist kui ka esemelist pärandit, sh rahvaluulet, elulugusid ja mälestusi, muusikalist traditsiooni, dokumente, fotosid, auviseid, trükiseid, kunstiteoseid.

Konkursile võib esitada toetustaotlusi projektidele, mille eesmärk on väliseesti kultuuripärandi säilitamine, kogumine ja/või kättesaadavaks tegemine ning mille tulemit saab avalikkus mitteärilistel eesmärkidel vabalt kasutada (mh laienevad sellisele tulemile mäluasutusse üleandmisel autoriõiguse vabakasutuse sätted). Toetust võivad taotleda nii juriidilised (sh era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud) kui ka füüsilised isikud (eraisikud) üle maailma.

Konkurssi rahastab riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeerium. 2023. aastal on toetusteks eraldatud 118 000 eurot. Toetuse kasutamise periood on 01.01.–31.12.2023. Toetustaotluste esitamise tähtaeg on 5. veebruar (kaasa arvatud). Komisjon koguneb otsuste tegemiseks paari nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Lisainfo Rahvusarhiivis: Kristi Ots, Kristi.Ots@ra.ee, 7387 511.

Lähem teave koos taotluse vormiga: https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/valiseesti-taotlusvoor/.